Oznámení o prohlášení nepředložených akcií společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s. za neplatné

Představenstvo společnosti oznamuje všem někdejším akcionářům společnosti a současně zveřejňuje, že akcie, které nebyly dle ust. § 183l odst. 5 obchodního zákoníku předloženy jejich dosavadními vlastníky společnosti, a to v řádné ani v uvedené dodatečné lhůtě, byly dle ust. § 214 odst. 2 obchodního zákoníku prohlášeny za neplatné, a to usnesením představenstva společnosti ze dne 28. listopadu 2013. Všechny informace naleznete na info.slezanfm.cz v sekci "Pro akcionáře".