Výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě

Představenstvo společnosti na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady vyzývá všechny někdejší vlastníky akcií společnosti k předložení všech dosud nepředložených akcií emitovaných společností v dodatečné lhůtě, která byla stanovena rozhodnutím představenstva společnosti v délce 14 dnů, počínající zveřejněním tohoto oznámení. Všechny informace naleznete na info.slezanfm.cz v sekci "Pro akcionáře".