Konkurs na majetek společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s.

Konkurs na majetek společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. byl usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 38 INS 4953/2008-B214 ze dne 4. července 2014 zrušen, přičemž toto usnesení nabylo právní moci dne 22. července 2014.
Po ukončení konkursu byla udělena prokura panu Jiřímu Karáskovi, na jejímž základě je oprávněn zastupovat společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. a podepisovat její právní jednání jako prokurista. Tato prokura zahrnuje všechna jednání, k nimž dochází při provozu společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s.. - usnesení