Pracovní skupina vytvoří návrh pro zastupitelstvo.

Na prohlídce budov se zástupci města s vlastníky shodli, že navrhovaná památková zóna je vzhledem k mnoha nehodnotným budovám na jejím území nevhodná. Mohla by také nepříznivě ovlivnit budoucí využití staveb včetně nových pracovních míst. Pracovní skupina na základě těchto zjištění připraví návrh pro schválení zastupitelstvem. - tisková zpráva