Aktuálně

24
11
2023

Prodej nemovitostního areálu umístěného v obci Staré Město u Uherského Hradiště

     Společnost SLEZAN HOLDING a.s. úspěšně dokončila v předchozích dnech prodej rozsáhlého nemovitostního areálu umístěného v obci Staré Město u Uherského Hradiště o rozloze cca. 135.000m 2 rozvojových pozemků a staveb zahájený v roce 2022. Předmětnou transakcí byl završen několikaletý proces komplexní revitalizace brownfieldu původně sloužícího k textilní výrobě.
více informací
15
08
2023

Nabídka pronájmu 15 garážových míst / skladovacích prostor

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. nabízí k pronájmu 15 garážových míst v nově vystavěném objektu na ul. Hálková ve Frýdku-Místku. Bližší Informace k nabídce zde.  
více informací
04
04
2023

Prodej 6 garáží – elektronická dražba

Společnost SLEZAN HOLDING a.s informuje o záměru prodeje 6 garáží na ul. Hálková ve Frýdku-Místku formou elektronické dražby Dražba – garáž č.1, Dražba – garáž č.2, Dražba – garáž č.3, Dražba – garáž č.4, Dražba – garáž č.5, Dražba – garáž č.6 Dražební společnost
více informací
31
03
2023

Demolice Bavlnářská

      Pro vysvětlení situace, společnost SLEZAN HOLDING a.s., která celý areál vlastní, bourá na základě platného demoličního výměru budovu vrátnice a jídelny, objekty jsou vyznačeny v mapovém podkladu. Patrový objekt přádelny s cihelnou fasádou není a nebude demolicí nijak dotčen. V plánu je jeho budoucí kompletní revitalizace a obnovení. To si vyžádá ještě několik let. Smyslem demolice je odstranit staré nevyužité objekty s cílem zlepšit dopravní obslužnost, zvýšit bezpečnost, přesunout vjezd a vstup do areálu tak, aby nezasahoval do rušné ulice Staroměstská, území se zpřehlední a pročistí. Demolice bude probíhat v následujících dnech a týdnech a po jejím dokončení zůstane v území pouze volné prostranství, nic se na místě stavět nebude. V další fázi se vybuduje nové oplocení, brána, cesta a chodník. Objekt bude nadále uzavřen veřejnosti a bude sloužit do doby jeho celkové konverze k pronájmům a k pořádání např. kulturních akcí. Celý postup odpovídá dohodě se statutárním městem F-M ve věci uzavřeného memoranda.     
více informací
23
03
2023

Informace o zvažovaném prodeji nemovitostí

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. avizuje možnost navázání obchodní spolupráce se zájemci o získání nemovitostí z jejího vlastnictví. Důvodem avíza je uvažovaná redukce majetkového portfolia v souladu se strategií společnosti. Rozsah nemovitostí je přiložen v základních informačních teaserech. V případě zájmu o konkrétní jednání nás kontaktujte na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak9725e1274d4f3fa72a74d17d7ece820b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9725e1274d4f3fa72a74d17d7ece820b = 'info' + '@'; addy9725e1274d4f3fa72a74d17d7ece820b = addy9725e1274d4f3fa72a74d17d7ece820b + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_text9725e1274d4f3fa72a74d17d7ece820b = 'info' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak9725e1274d4f3fa72a74d17d7ece820b').innerHTML += ''+addy_text9725e1274d4f3fa72a74d17d7ece820b+'';  nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakcba6c0a0769754b50d2a87b259897a79').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addycba6c0a0769754b50d2a87b259897a79 = 'karasek' + '@'; addycba6c0a0769754b50d2a87b259897a79 = addycba6c0a0769754b50d2a87b259897a79 + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_textcba6c0a0769754b50d2a87b259897a79 = 'karasek' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakcba6c0a0769754b50d2a87b259897a79').innerHTML += ''+addy_textcba6c0a0769754b50d2a87b259897a79+''; . Konkrétním zájemcům po uzavření Smlouvy o důvěrnosti informací budou zpřístupněny bližší informace potřebné pro vyhodnocení jejich zájmu a sestavení kvalifikované nabídky.   Jiří Karásek, předseda představenstva SLEZAN HOLDING a.s.   Teaser_SLEZAN HOLDING_Bavlnářská FM Teaser_SLEZAN HOLDING_Beskydská FM Teaser_SLEZAN HOLDING_Frýdlantská FM Teaser_SLEZAN HOLDING_Na Příkopě 1221 FM Teaser_SLEZAN HOLDING_Na Příkopě FM Teaser_SLEZAN HOLDING_Těšínská FM Teaser_SLEZAN HOLDING_TJ a RD Těšínská FM Teaser_SLEZAN HOLDING_Prostějov Smlouva o důvěrnosti informací - obecná
více informací
20
01
2023

Revitalizace areálu Hálková ve Frýdku-Místku zdárně ukončena

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. provedenou revitalizací území a přípravou území pro rozvoj v roce 2022, s následnou realizací dražby v lednu 2023 (vč. zajištění převodu požadavků na vydražitele v souvislosti s memorandem uzavřeným se Statutárním městem F-M z ledna 2016) splnila bez dalšího plánované kroky směřující k oživení nefunkčního textilního provozu, s důrazem na zachování bývalé správní budovy. Realizace prodeje areálu formou dražby dala šanci účastnit se procesu prodeje široké podnikatelské veřejnosti. Převod vlastnictví areálu proběhne formálně poté, co bude vypořádána kupní cena, na toto vypořádání jsou dle podmínek dražby 3 měsíce. Společnost SLEZAN HOLDING je s výsledkem dražby potěšena a velice kvituje, že úspěšná rodinná společnost z Frýdku-Místku, v čele s panem Gevorgem Avetisjanem, se stala vydražitelem areálu. Jsme rádi, že pan Avetisjan je patriot a přistupuje ke svým plánům sebevědomě a má odvahu realizovat svůj záměr bez kompromisů. Cesta k danému výsledku byla dlouhá a náročná a věříme, že výsledek bude stát za to. Jsme přesvědčeni, že společnost Marlenka se zasadí o pozitivní rozvoj v území při respektování podmínek dopředu avizovaných a známých. Majitel společnosti Marlenka prokázal, že je osvíceným podnikatelem, který za dobu existence své společnosti realizoval velké projekty a výzvy, a věříme, že jsme realizací prodeje formou dražby nastartovali nový dlouhodobý podnikatelský příběh. Společnost SLEZAN HOLDING si rovněž velmi váží spolupráce se Statutárním městem Frýdek-Místek, díky které bylo dosaženo cílů memoranda. Společnosti Marlenka přejeme mnoho sil a úspěchu při realizaci plánovaného záměru, kterému jsme připraveni býti nápomocni i v budoucnu. Tento projekt se zapíše do dějin nejen města Frýdku-Místku, ale bude se o něm mluvit dlouho a daleko za hranicemi města. Gratulujeme! Jiří Karásek, předseda představenstva SLEZAN HOLDING a.s. Odkaz na PDF ZDE
více informací
16
01
2023

PRO AKCIONÁŘE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
více informací
09
01
2023

PRO AKCIONÁŘE

Podklad na VALNOU HROMADU
více informací
08
12
2022

PRO AKCIONÁŘE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
více informací
07
12
2022

DRAŽBA

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. má záměr, formou veřejné elektronické dražby, odprodat areál bývalé Lembergerovy textilní továrny na ul. Hálková ve Frýdku-Místku. Dražební vyhláška - díl 1, Dražební vyhláška - díl 2 Centrální adresa Dražební společnost  
více informací
22
04
2022

Nabídka akvizice pozemků – Trutnov

Vážení, dovolujeme si Vám jako přímý majitel nabídnout možnost akvizice rozvojového území v Trutnově o velikosti 6ha po proběhlé demolici a revitalizaci. Předmětem nabídky je také možnost využití pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu objektů bytů, skladů a dalších provozů. Územní je prosté jakýchkoliv zástav, soudních sporů nebo ekologických zátěží. Detail viz příloha. V případě, že Vás naše nabídka oslovila, prosím, postupujte v duchu uvedených podmínek pro podání nabídky. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na uvedených kontaktních adresách.
více informací
16
03
2022

Oznámení o demolici na ulici Hálková

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. oznamuje, že v období od března do června 2022 bude probíhat plánována demolice objektů v areálu společnosti na ul. Hálková č.p. 938, parcel. č. 2219, k.ú. Místek. Rozsah demolice je určen dle platného demoličního výměru a je plně v souladu s uzavřeným Memorandem o spolupráci mezi společností SLEZAN HOLDING a.s. a Statutárním městem Frýdek-Místek ze dne 26.1.2016. Realizace demolice souvisí s celkovou revitalizaci celého areálu Hálková. O dalších krocích budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí.  
více informací
13
10
2021

Oznámení o demolici na ulici Těšínská

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. oznamuje, že dne 25.10.2021 bude zahájena demolice objektů v areálu společnosti na ul. Těšínská ve Frýdku-Místku. Trvání demolice a navazujících činností je 2 měsíce od zahájení. Rozsah demolice je určen dle platného demoličního výměru a je plně v souladu s uzavřeným Memorandem o spolupráci mezi naší společností a Statutárním městem Frýdek-Místek z 26.1.2016. Realizace demolice je nutná pro další navazující kroky směřující k revitalizaci celé oblasti přednádraží, k realizaci stavby nové Městské policie, bulváru a dalších staveb, které budou znamenat oživení bývalého textilního závodu. O dalších krocích budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí.
více informací
18
08
2021

Atraktivní investiční příležitost

Naše společnost SLEZAN HOLDING a.s. nabízí atraktivní investiční příležitost - prodej pozemků včetně projektů a vydaného územního rozhodnutí. Více informací naleznete na trutnovcp.cz
více informací
17
03
2020

Provoz omezen – homeoffice zaměstnanců

Vážení klienti, kolegové, spolupracující osoby a další.    S ohledem přijímání postupných kroků dle rozhodnutí vlády směřující k omezování pohybu občanů jsme přijali následující pravidla. I přesto, že nepodléháme žádné z omezovaných potencionálně rizikových kategorií činnosti a naši zaměstnanci se těší dobrému zdraví přistupujeme ode dne 16.března 2020 od 9:00h k preventivním krokům, které mají za cíl omezit, minimalizovat a nakonec vymýtit současné zdravotní hrozby.    Toto opatření neomezuje provoz naší společnosti, pouze omezuje mezilidský styk, který hodláme nyní suplovat  v prvé řadě telefonickou a datovou formou. Nutné případy individuálního fyzického kontaktu budou vyhodnocovány jednotlivě po předchozí domluvě.    Nevstupujte prosím do prosto naší společnosti pokud máte jakékoliv zdravotní indispozice například teplotu, dušnost, kašel či jiné příznaky infekčních či bakteriálních chorob. Po dobu současné mimořádné situace prosíme o řešení skutečně podstatných záležitostí.   Pro kontakt uvádíme následující osoby, které jsou kompetentní v záležitosti:   Administrativa, pošta, personální záležitosti: p.Hrůzková, 774 222 000, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakbfa059cde9b64dbe46915c244d61db31').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybfa059cde9b64dbe46915c244d61db31 = 'hruzkova' + '@'; addybfa059cde9b64dbe46915c244d61db31 = addybfa059cde9b64dbe46915c244d61db31 + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_textbfa059cde9b64dbe46915c244d61db31 = 'hruzkova' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakbfa059cde9b64dbe46915c244d61db31').innerHTML += ''+addy_textbfa059cde9b64dbe46915c244d61db31+'';   Nájemní smlouvy, kontrakty, zájemci o pronájem: p.Cmiel, 774 774 684, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak3f30280e4cdaecd5222293ecc4578b35').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3f30280e4cdaecd5222293ecc4578b35 = 'cmiel' + '@'; addy3f30280e4cdaecd5222293ecc4578b35 = addy3f30280e4cdaecd5222293ecc4578b35 + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_text3f30280e4cdaecd5222293ecc4578b35 = 'cmiel' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak3f30280e4cdaecd5222293ecc4578b35').innerHTML += ''+addy_text3f30280e4cdaecd5222293ecc4578b35+'';   Fakturace, reklamace, média (el,voda, plyn atd.): p.Šmiřáková, 602 644 251, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak481bd6fb6b2d18ade5384f9e46f2531b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy481bd6fb6b2d18ade5384f9e46f2531b = 'smirakova' + '@'; addy481bd6fb6b2d18ade5384f9e46f2531b = addy481bd6fb6b2d18ade5384f9e46f2531b + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_text481bd6fb6b2d18ade5384f9e46f2531b = 'smirakova' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak481bd6fb6b2d18ade5384f9e46f2531b').innerHTML += ''+addy_text481bd6fb6b2d18ade5384f9e46f2531b+'';   Technické záležitosti, havárie, poruchy: p.Brzezina, 606 322 415, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakf838a2b581249e7d5d31ac130111ee86').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf838a2b581249e7d5d31ac130111ee86 = 'brzezina' + '@'; addyf838a2b581249e7d5d31ac130111ee86 = addyf838a2b581249e7d5d31ac130111ee86 + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_textf838a2b581249e7d5d31ac130111ee86 = 'brzezina' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakf838a2b581249e7d5d31ac130111ee86').innerHTML += ''+addy_textf838a2b581249e7d5d31ac130111ee86+'';   MVE, provoz, servis: p.Štěrba, 602 254 174, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakcb501b73a17b6790f0717e4e874bf0fe').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addycb501b73a17b6790f0717e4e874bf0fe = 'sterba' + '@'; addycb501b73a17b6790f0717e4e874bf0fe = addycb501b73a17b6790f0717e4e874bf0fe + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_textcb501b73a17b6790f0717e4e874bf0fe = 'sterba' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakcb501b73a17b6790f0717e4e874bf0fe').innerHTML += ''+addy_textcb501b73a17b6790f0717e4e874bf0fe+'';   Pro věci týkající se korporátních věci, koordinace s orgány státní správy a ostatní: p.Karásek, 774774688, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloake2f91ae743800eb8d067bfec7f0bf768').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye2f91ae743800eb8d067bfec7f0bf768 = 'karasek' + '@'; addye2f91ae743800eb8d067bfec7f0bf768 = addye2f91ae743800eb8d067bfec7f0bf768 + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_texte2f91ae743800eb8d067bfec7f0bf768 = 'karasek' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloake2f91ae743800eb8d067bfec7f0bf768').innerHTML += ''+addy_texte2f91ae743800eb8d067bfec7f0bf768+'';   Pouze přijetí důsledné prevence bude minimalizovat budoucí nutné represivní kroky, zkrátí čas na vyřešení dopadů a věc bude směřovat k normálu. Děkuji za pochopení.
více informací