Aktuálně

20
01
2023

Revitalizace areálu Hálková ve Frýdku-Místku zdárně ukončena

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. provedenou revitalizací území a přípravou území pro rozvoj v roce 2022, s následnou realizací dražby v lednu 2023 (vč. zajištění převodu požadavků na vydražitele v souvislosti s memorandem uzavřeným se Statutárním městem F-M z ledna 2016) splnila bez dalšího plánované kroky směřující k oživení nefunkčního textilního provozu, s důrazem na zachování bývalé správní budovy. Realizace prodeje areálu formou dražby dala šanci účastnit se procesu prodeje široké podnikatelské veřejnosti. Převod vlastnictví areálu proběhne formálně poté, co bude vypořádána kupní cena, na toto vypořádání jsou dle podmínek dražby 3 měsíce. Společnost SLEZAN HOLDING je s výsledkem dražby potěšena a velice kvituje, že úspěšná rodinná společnost z Frýdku-Místku, v čele s panem Gevorgem Avetisjanem, se stala vydražitelem areálu. Jsme rádi, že pan Avetisjan je patriot a přistupuje ke svým plánům sebevědomě a má odvahu realizovat svůj záměr bez kompromisů. Cesta k danému výsledku byla dlouhá a náročná a věříme, že výsledek bude stát za to. Jsme přesvědčeni, že společnost Marlenka se zasadí o pozitivní rozvoj v území při respektování podmínek dopředu avizovaných a známých. Majitel společnosti Marlenka prokázal, že je osvíceným podnikatelem, který za dobu existence své společnosti realizoval velké projekty a výzvy, a věříme, že jsme realizací prodeje formou dražby nastartovali nový dlouhodobý podnikatelský příběh. Společnost SLEZAN HOLDING si rovněž velmi váží spolupráce se Statutárním městem Frýdek-Místek, díky které bylo dosaženo cílů memoranda. Společnosti Marlenka přejeme mnoho sil a úspěchu při realizaci plánovaného záměru, kterému jsme připraveni býti nápomocni i v budoucnu. Tento projekt se zapíše do dějin nejen města Frýdku-Místku, ale bude se o něm mluvit dlouho a daleko za hranicemi města. Gratulujeme! Jiří Karásek, předseda představenstva SLEZAN HOLDING a.s. Odkaz na PDF ZDE
více informací
16
01
2023

PRO AKCIONÁŘE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
více informací
09
01
2023

PRO AKCIONÁŘE

Podklad na VALNOU HROMADU
více informací
08
12
2022

PRO AKCIONÁŘE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
více informací
07
12
2022

DRAŽBA

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. má záměr, formou veřejné elektronické dražby, odprodat areál bývalé Lembergerovy textilní továrny na ul. Hálková ve Frýdku-Místku. Dražební vyhláška - díl 1, Dražební vyhláška - díl 2 Centrální adresa Dražební společnost  
více informací
22
04
2022

Nabídka akvizice pozemků – Trutnov

Vážení, dovolujeme si Vám jako přímý majitel nabídnout možnost akvizice rozvojového území v Trutnově o velikosti 6ha po proběhlé demolici a revitalizaci. Předmětem nabídky je také možnost využití pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu objektů bytů, skladů a dalších provozů. Územní je prosté jakýchkoliv zástav, soudních sporů nebo ekologických zátěží. Detail viz příloha. V případě, že Vás naše nabídka oslovila, prosím, postupujte v duchu uvedených podmínek pro podání nabídky. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na uvedených kontaktních adresách.
více informací
16
03
2022

Oznámení o demolici na ulici Hálková

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. oznamuje, že v období od března do června 2022 bude probíhat plánována demolice objektů v areálu společnosti na ul. Hálková č.p. 938, parcel. č. 2219, k.ú. Místek. Rozsah demolice je určen dle platného demoličního výměru a je plně v souladu s uzavřeným Memorandem o spolupráci mezi společností SLEZAN HOLDING a.s. a Statutárním městem Frýdek-Místek ze dne 26.1.2016. Realizace demolice souvisí s celkovou revitalizaci celého areálu Hálková. O dalších krocích budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí.  
více informací
13
10
2021

Oznámení o demolici na ulici Těšínská

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. oznamuje, že dne 25.10.2021 bude zahájena demolice objektů v areálu společnosti na ul. Těšínská ve Frýdku-Místku. Trvání demolice a navazujících činností je 2 měsíce od zahájení. Rozsah demolice je určen dle platného demoličního výměru a je plně v souladu s uzavřeným Memorandem o spolupráci mezi naší společností a Statutárním městem Frýdek-Místek z 26.1.2016. Realizace demolice je nutná pro další navazující kroky směřující k revitalizaci celé oblasti přednádraží, k realizaci stavby nové Městské policie, bulváru a dalších staveb, které budou znamenat oživení bývalého textilního závodu. O dalších krocích budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí.
více informací
18
08
2021

Atraktivní investiční příležitost

Naše společnost SLEZAN HOLDING a.s. nabízí atraktivní investiční příležitost - prodej pozemků včetně projektů a vydaného územního rozhodnutí. Více informací naleznete na trutnovcp.cz
více informací
17
03
2020

Provoz omezen – homeoffice zaměstnanců

Vážení klienti, kolegové, spolupracující osoby a další.    S ohledem přijímání postupných kroků dle rozhodnutí vlády směřující k omezování pohybu občanů jsme přijali následující pravidla. I přesto, že nepodléháme žádné z omezovaných potencionálně rizikových kategorií činnosti a naši zaměstnanci se těší dobrému zdraví přistupujeme ode dne 16.března 2020 od 9:00h k preventivním krokům, které mají za cíl omezit, minimalizovat a nakonec vymýtit současné zdravotní hrozby.    Toto opatření neomezuje provoz naší společnosti, pouze omezuje mezilidský styk, který hodláme nyní suplovat  v prvé řadě telefonickou a datovou formou. Nutné případy individuálního fyzického kontaktu budou vyhodnocovány jednotlivě po předchozí domluvě.    Nevstupujte prosím do prosto naší společnosti pokud máte jakékoliv zdravotní indispozice například teplotu, dušnost, kašel či jiné příznaky infekčních či bakteriálních chorob. Po dobu současné mimořádné situace prosíme o řešení skutečně podstatných záležitostí.   Pro kontakt uvádíme následující osoby, které jsou kompetentní v záležitosti:   Administrativa, pošta, personální záležitosti: p.Hrůzková, 774 222 000, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakfb8c850eedba3974bb2c1f8e3c648041').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfb8c850eedba3974bb2c1f8e3c648041 = 'hruzkova' + '@'; addyfb8c850eedba3974bb2c1f8e3c648041 = addyfb8c850eedba3974bb2c1f8e3c648041 + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_textfb8c850eedba3974bb2c1f8e3c648041 = 'hruzkova' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakfb8c850eedba3974bb2c1f8e3c648041').innerHTML += ''+addy_textfb8c850eedba3974bb2c1f8e3c648041+'';   Nájemní smlouvy, kontrakty, zájemci o pronájem: p.Cmiel, 774 774 684, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak3e68bff17bf406041b50a8978c14e3b5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3e68bff17bf406041b50a8978c14e3b5 = 'cmiel' + '@'; addy3e68bff17bf406041b50a8978c14e3b5 = addy3e68bff17bf406041b50a8978c14e3b5 + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_text3e68bff17bf406041b50a8978c14e3b5 = 'cmiel' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak3e68bff17bf406041b50a8978c14e3b5').innerHTML += ''+addy_text3e68bff17bf406041b50a8978c14e3b5+'';   Fakturace, reklamace, média (el,voda, plyn atd.): p.Šmiřáková, 602 644 251, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak379ab14c1f23f882ea344799eccdc5b2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy379ab14c1f23f882ea344799eccdc5b2 = 'smirakova' + '@'; addy379ab14c1f23f882ea344799eccdc5b2 = addy379ab14c1f23f882ea344799eccdc5b2 + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_text379ab14c1f23f882ea344799eccdc5b2 = 'smirakova' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak379ab14c1f23f882ea344799eccdc5b2').innerHTML += ''+addy_text379ab14c1f23f882ea344799eccdc5b2+'';   Technické záležitosti, havárie, poruchy: p.Brzezina, 606 322 415, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloakc4c2c843c56ee87569635bed65c58421').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc4c2c843c56ee87569635bed65c58421 = 'brzezina' + '@'; addyc4c2c843c56ee87569635bed65c58421 = addyc4c2c843c56ee87569635bed65c58421 + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_textc4c2c843c56ee87569635bed65c58421 = 'brzezina' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakc4c2c843c56ee87569635bed65c58421').innerHTML += ''+addy_textc4c2c843c56ee87569635bed65c58421+'';   MVE, provoz, servis: p.Štěrba, 602 254 174, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak8e31911e94376fb4523d1c8342c8121c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8e31911e94376fb4523d1c8342c8121c = 'sterba' + '@'; addy8e31911e94376fb4523d1c8342c8121c = addy8e31911e94376fb4523d1c8342c8121c + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_text8e31911e94376fb4523d1c8342c8121c = 'sterba' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak8e31911e94376fb4523d1c8342c8121c').innerHTML += ''+addy_text8e31911e94376fb4523d1c8342c8121c+'';   Pro věci týkající se korporátních věci, koordinace s orgány státní správy a ostatní: p.Karásek, 774774688, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak61b01e103ea29f3d0d1f67b85a07196c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy61b01e103ea29f3d0d1f67b85a07196c = 'karasek' + '@'; addy61b01e103ea29f3d0d1f67b85a07196c = addy61b01e103ea29f3d0d1f67b85a07196c + 'slezan' + '.' + 'com'; var addy_text61b01e103ea29f3d0d1f67b85a07196c = 'karasek' + '@' + 'slezan' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak61b01e103ea29f3d0d1f67b85a07196c').innerHTML += ''+addy_text61b01e103ea29f3d0d1f67b85a07196c+'';   Pouze přijetí důsledné prevence bude minimalizovat budoucí nutné represivní kroky, zkrátí čas na vyřešení dopadů a věc bude směřovat k normálu. Děkuji za pochopení.
více informací
26
10
2018

Prodej nemovitostního areálu v Raškovicích

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. nabízí k prodeji areál v Raškovicích formou přímého prodeje. Více informací v přiloženém inzerátu. a) LV 201 k.ú. Raškovice b) Raškovice - zákres z KN c) Raškovice - regulativ ÚP Raškovice - prodej    
více informací
03
10
2018

Fúze SLEZAN HOLDING a.s. – Byleporas s.r.o. – GRANTS s.r.o.

Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností ke dni 1. 10. 2018 byl úspěšně završen proces fúze společnosti SLEZAN HOLDING a.s. se společnostmi GRANTS s.r.o. a Byleporas s.r.o. Na základě této fúze došlo k propojení obchodních aktivit, kapitálovému posílení a konsolidaci aktiv zmíněných společností. Společnost SLEZAN HOLDING a.s. převzala veškerý majetek, práva a závazky včetně všech obchodních smluv a i nadále pokračuje ve všech vlastních obchodních vztazích i v obchodních vztazích společností GRANTS s.r.o. a Byleporas s.r.o. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=689810&typ=PLATNY https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=236175&typ=UPLNY https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=264733&typ=UPLNY  
více informací
04
09
2018

Slezan 02 fest

Zveme vás na druhý ročník festivalu Slezan 02 fest, který se uskuteční 8. září 2018. V prostorech frýdeckomísteckého Faunaparku se můžete těšit na různá kulturní vystoupení, v čele s energickým Marcelem Woodmanem a jeho bandem, a zajímavý doprovodný program. Brány areálu se otevřou v 15 hodin.
více informací
12
07
2018

DRAŽBA

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. má záměr, formou veřejné dražby, odprodat areál bývalé textilní výroby v obci Raškovice. Více viz. : Dražební vyhláška Centrální adresa Dražební společnost
více informací
25
06
2018

DRAŽBA

Společnost SLEZAN HOLDING a.s. má záměr, formou veřejné dražby, odprodat areál bývalé textilní výroby ve Frýdlantu.  
více informací