Aktuálně

27
07
2016

Město Frýdek-Místek poskytlo společnosti Slezan dotace na opravu fasád

Město Frýdek-Místek poskytlo společnosti Slezan dotace na opravu fasád - tisková zpráva
více informací
15
07
2016

Budovy v areálu společnosti Slezan na Frýdlantské ulici

Budovy v areálu společnosti Slezan na Frýdlantské ulici budou s přispěním Statutárního města Frýdek-Místek dějištěm cvičení složek Integrovaného záchranného systému - tisková zpráva
více informací
24
06
2016

Společnost Slezan spolupracovala

Společnost Slezan spolupracovala při realizaci projektu "Sociální automobil" Dacia Dokker učený pro Dětský domov ve Frýdku-Místku - fofo, poděkování
více informací
26
01
2016

Společnost Slezan podepsala s městem Frýdek-Místek memorandum o spolupráci.

Společnost Slezan podepsala s městem Frýdek-Místek memorandum o spolupráci. Dohoda z ledna 2016 umožní oživit nefunkční průmyslové areály a ochránit prvky průmyslového dědictví - informace na stránkách města.
více informací
23
11
2015

Vyjádření společnosti Slezan k výstavě

Vyjádření společnosti Slezan k výstavě fotografií Made in F-M Lukáše Horkého - tisková zpráva
více informací
22
04
2015

Podpořili jsme show

Podpořili jsme show na podporu zdravého životního stylu Proměna - tisková zpráva
více informací
11
02
2015

Reagujeme na vyjádření politických stran k faunaparku

Reagujeme na vyjádření politických stran k faunaparku ve Zpravodaji Rady Frýdku-Místku z 2.2.2015. Projekt faunaparku je v začátcích a bude součástí revitalizace celého území bývalého ředitelství společnosti. - tisková zpráva
více informací
10
12
2014

Slezan zahájil jednání o faunaparku

Dohoda dává prostor přípravám potřebným pro další zvelebení areálu. - tisková zpráva
více informací
16
10
2014

Z mezinárodního architektonického workshopu vzešly zajímavé návrhy.

Spolupráce s VŠB má pokračovat i nadále. Má vzniknout studie přeměny území bývalého generálního ředitelství na volnočasovou zónu a faunapark. - tisková zpráva
více informací
12
09
2014

Ochrana budov bude finalizována po volbách

Město a vlastníci budov se neshodli s NPÚ na rozsahu a podobě ochrany. Pracovní skupina nicméně odvedla velký kus práce. NPÚ připraví konkrétní požadavky ochrany budov, a poté bude projednán další postup. Vlastníci věří, že dosud vytvořené koncepce nevyjdou nazmar a naleznou u vedení města po volbách podporu. - tisková zpráva
více informací
28
08
2014

Užší rozsah památkové zóny umožní rozvoj území

Město a vlastníci se v rámci pracovní skupiny shodli na budovách určených ke smluvní ochraně a připraví k ní detailní podmínky. Nad rámec toho chtějí vyhlásit památkovou zónu v užším rozsahu, aby byly budovy chráněny také podle památkového zákona. NPÚ požaduje i nadále ochranu v širším rozsahu. Na dalším setkání bude pracovní skupina hledat kompromis. - tisková zpráva
více informací
07
08
2014

Konkurs na majetek společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s.

Konkurs na majetek společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. byl usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 38 INS 4953/2008-B214 ze dne 4. července 2014 zrušen, přičemž toto usnesení nabylo právní moci dne 22. července 2014.Po ukončení konkursu byla udělena prokura panu Jiřímu Karáskovi, na jejímž základě je oprávněn zastupovat společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. a podepisovat její právní jednání jako prokurista. Tato prokura zahrnuje všechna jednání, k nimž dochází při provozu společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s.. - usnesení
více informací
05
08
2014

Pracovní skupina vytvoří návrh pro zastupitelstvo.

Na prohlídce budov se zástupci města s vlastníky shodli, že navrhovaná památková zóna je vzhledem k mnoha nehodnotným budovám na jejím území nevhodná. Mohla by také nepříznivě ovlivnit budoucí využití staveb včetně nových pracovních míst. Pracovní skupina na základě těchto zjištění připraví návrh pro schválení zastupitelstvem. - tisková zpráva
více informací
21
07
2014

Pracovní skupina vyrazí do terénu.

Koncem července proběhne prohlídka konkrétních budov, na níž zástupci města, Národního památkového ústavu a společností Slezan Frýdek-Místek a Textil Invest Group detailně proberou, jaké části a prvky by měly být chráněny. Primátor vyjádřil o navrhované řešení zájem. - tisková zpráva
více informací
10
07
2014

Existují vhodnější nástroje než plošná ochrana.

Společnosti Slezan Frýdek-Místek a Textil Invest Group navrhují vlastní úpravu ochrany konkrétních hodnotných budov s textilní minulostí, která nezatíží vlastníky a zajistí zachování cenných fasád. - tisková zpráva
více informací