Demolice Bavlnářská

      Pro vysvětlení situace, společnost SLEZAN HOLDING a.s., která celý areál vlastní, bourá na základě platného demoličního výměru budovu vrátnice a jídelny, objekty jsou vyznačeny v mapovém podkladu. Patrový objekt přádelny s cihelnou fasádou není a nebude demolicí nijak dotčen. V plánu je jeho budoucí kompletní revitalizace a obnovení. To si vyžádá ještě několik let. Smyslem demolice je odstranit staré nevyužité objekty s cílem zlepšit dopravní obslužnost, zvýšit bezpečnost, přesunout vjezd a vstup do areálu tak, aby nezasahoval do rušné ulice Staroměstská, území se zpřehlední a pročistí. Demolice bude probíhat v následujících dnech a týdnech a po jejím dokončení zůstane v území pouze volné prostranství, nic se na místě stavět nebude. V další fázi se vybuduje nové oplocení, brána, cesta a chodník. Objekt bude nadále uzavřen veřejnosti a bude sloužit do doby jeho celkové konverze k pronájmům a k pořádání např. kulturních akcí. Celý postup odpovídá dohodě se statutárním městem F-M ve věci uzavřeného memoranda.