K památkové zóně bude vytvořena pracovní skupina s účastí vlastníků.

Primátor zároveň požádá Ministerstvo kultury o pozastavení vydání rozhodnutí do doby, než pracovní skupina vytvoří závěry o konkrétní podobě ochrany. - tisková zpráva