Zveřejnění dalších dokumentů

Zveřejňujeme rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 55069/2012 OPP ze dne 29.8.2012, kterým neprohlašuje bývalou přádelnu bavlny na ul. Nádražní 1085 za kulturní památku, dokument Osvědčení skutkového stavu bývalé přádelny bavlny a její Statický posudek.