Z mezinárodního architektonického workshopu vzešly zajímavé návrhy.

Spolupráce s VŠB má pokračovat i nadále. Má vzniknout studie přeměny území bývalého generálního ředitelství na volnočasovou zónu a faunapark. - tisková zpráva