Informujeme

Informujeme, že jsme dne 4.3.2014 požádali příslušný úřad o povolení odstranění stavby, tj. bagatelních staveb a staveb technicky vyžilých v areálu na ul.Hálková, Frýdek-Místek, které nikdy nebyly předmětem návrhu na prohlášení za kulturní památku – viz přiložená mapka